top of page

Vodovod Velká Bukovina - Karlovka

Oprava vodovodního řadu v místní části Karlovka. Náhrada nevyhovujícího LT potrubí.

bottom of page