top of page

Výstavba prodejny LIDL Děčín

Výstavba inženýrských sítí novostavby prodejny LIDL Děčín. Dešťová kanalizace, retenční nádrže, vodovod, splašková kanalizace, drenážní systém a ZTI v prodejně.

bottom of page