top of page

KORIDOR SOBĚSLAV - DOUBÍ

Rekonstrukce železniční trati v úseku Soběslav - Doubí.

 

V rámci stavby realizujeme přeložku vodovodu ET DN 100, přeložku vodovodu ET DN 400, výstavbu dešťové kanalizace, přeložky silnice II/135, meliorační potrubí, výstavbu anody vodovodního potrubí DN 800 a přípojku požární vody včetně požární nádrže pro Zvěrotický tunel.

bottom of page